دارایی ثابت مشهود
دارایی ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود ، دارایی هایی هستند که موجودیت عینی دارد و عملیاتی نیز می باشند. از قبیل ماشین آلات، زمین، ساختمان و ... خود این دارایی ها به سه دسته طبقه می شوند که به شرح زیر است


_ دارایی های استهلاک پذیر: این دارایی ها دارای عمر اقتصادی معین و محدودی می باشند و طی عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند.
_ دارایی های استهلاک ناپذیر: این دارایی ها عمر نامحدودی دارند و در اثر استفاده تحلیل نمی روند مثل زمین.
_ دارایی های نقصان پذیر: این دارایی ها بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شوند. از جمله جنگل ها، معادن و ذخایر طبیعی است که در ترازنامه در گروهی جدا به عنوان معادن و ذخایر طبقه بندی می شوند بنابراین، عمر طولانی؛ منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات سه ویژگی مهم دارایی های ثابت مشهود می باشد.

دارایی های جاری


در این قسمت لیستی از برخی از حساب های دارایی های رایج در حسابداری آورده شده :
_ وجوه نقد : وجه نقد، نقد شونده ترین نوع دارایی است که یک شرکت می تواند داشته باشد. این نوع دارایی شامل هرگونه نقدینگی است که بدون درنگ در معامله قابل استفاده باشد از جمله پول نقد، چک، سفارشات پولی و حساب های بانکی .
_ حساب های دریافتنی : سند یک تعهد کتبی برای باز پرداخت پول است. زمانی که یک شرکت سندی را داشته باشد که توسط یک موجودیت دیگر امضا شده است آن را به عنوان یک سند ثبت می نماید. برخلاف حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی را می توان یک دارایی بلند مدت با نرخ بهره معین در نظر گرفت.

مدل بازار دارایی


براساس این مدل ورود و خروج سرمایه به کشور بر اساس جذابیت سرمایه گذاری در بازار دارایی یک کشور به مانند بازار سهام با اوراق قرضه تعریف می شود. در واقع مطابق با این نظریه هرچه بازار سهام و اوراق قرضه یک کشور سود آوری و بهره بالاتری را برای سرمایه گذار داشته باشد.

نتیجه گیری :


به طور کلی دارایی ثابت مشهود ، دارایی هایی هستند که موجودیت عینی دارد و عملیاتی نیز می باشند. براساس این مدل ورود و خروج سرمایه به کشور بر اساس جذابیت سرمایه گذاری در بازار دارایی یک کشور به مانند بازار سهام با اوراق قرضه تعریف می شود.