خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی
خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی، حسابداری صنعتی امور مالی در شرکت های تولیدی را بر عهده می گیرد.

شرکت های تولیدی دارای مواد خام، کالای در حال ساخت و کالای تکمیل شده می باشند. که ثبت تمامی این مواد و کالاها در صورت های مالی با یکدیگر تفاوت خواهند داشت. مدیران سازمان ها با استفاده از این گزارشات مالی استراتژی های کلان مالی را تعیین کرده و سرمایه گذاری های لازم را انجام می دهند.


چرا حسابداری صنعتی مهم است


حسابداری صنعتی قادر است بهای تمام شده یک کالا را مشخص سازد. با استفاده از آن می توان بر قیمت های مواد اولیه، دستمزدها و دیگر هزینه های تولید اشراف داشت و آنها را کنترل کرد. در نتیجه می شود میزان سود دهی را تا حد قابل قبول رساند. به همین دلیل در صورتی که چنانچه بهای تمام شده به درستی محاسبه نشود فعالیت های دیگر به اشتباه اندازه گیری شده و ممکن است سازمان را در برابر ریسک و خطر قرار دهد. پس لازم است برای انجام حسابدری صنعتی حتما از یک کارشناس خبره و مجرب در سازمان استفاده شود.


حسابداری صنعتی چه وظایفی بر عهده دارد


حسابداران صنعتی باید همیشه صورت های مالی موجودی کالا و مواد اولیه را در دست داشته باشند تا هر زمان که مدیران سازمان به آنها احتیاج داشتند بتوانند آنها را با سرعت در اختیار مدیران قرار دهند. در ضمن گردآوری و نگهداری اموال بر عهده حسابداران صنعتی می باشد. حسابدار صنعتی باید بهای تمام شده کالا را بر اساس فاکتورهای استاندارد به دست آورد. در ضمن پاسخگویی به مراجع قانونی بر عهده حسابداران صنعتی می باشد. حسابداران صنعتی گزارشات کاملی را در مورد اموال منقول و غیر منقول و میزان دارایی ها و بدهی ها و اموال اسقاطی شرکت را به صورت ریالی، باید ارائه دهد.


نتیجه پایانی


سیستم حسابداری صنعتی کارخانجات و شرکت های تولیدی به گونه ای طراحی می شوند که بتوانند نیازهای شرکت را پاسخ داده و در برنامه ریزی های مالی و غیر مالی سازمان راهگشا باشند. مدیران بر اساس گزارشات حسابداری صنعتی میزان سود و زیان شرکت را پیش بینی خواهند کرد.