شناسه ملی و کد اقتصادی

استعلام کد اقتصادی و شناسه ملی موضوعی است که شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود برای رسیدگی به موضوعات مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با آن سر و کار دارند زیار بدون ثبت نام در سازمان امور مالیاتی، فعالیت های یک شرکت قانونی نخواهد بود.

شناسه ملی و کد اقتصادی

شناسه ملی و کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی عدد ۱۲ رقمی که صاحبان موسسه های پویا در حیطه اقتصادی موظف به اخذ آن از سازمان مالیاتی می باشند. اخذ این کد برای موسسات اقتصادی دارای اهمیت بسیاری است. از امتیازات و کارایی این شناسه می توان به زمان عقد قرارداد های عمده و سودآور تجاری با سایر بنگاه ها و شرکت های مالی دولتی و خصوصی اشاره نمود و نیز برای ضبط و قانونی کردن نشست و برخاست های مالی موسسات ناچار به اخذ این شناسه می باشند.‌ چنانچه شرکت ها این کد را دریافت نکنند کلیه مصاحبه های مالی از نظر قانونی بدون اعتبار و اهمیت است. در این صورت اهمیت ضرورت اخذ کد اقتصادی برای موسسات امری کاملا واجب و ناگزیر می باشد.

کد اقتصادی برای چه کسانی ضروری است؟

تمام اشخاص حقوقی که در توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی، تولیدی، مونتاژ و واردات و صادرات فعالیت دارند و همچنین تمامی اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده مشغول اند و دارای مجوز کسب و کار از مراجع مربوطه یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، صلاحیت دریافت کد اقتصادی را دارند.

شناسه ملی چیست؟

شناسه ۱۱ رقمی یا شناسه ملی موسسات هم برای کلیه موسسات ضروری است، شامل چارچوب های متنوع موسسات نظیر کلیه موسسات تجاری اعم از موسسات سهامی خاص یا عام، موسسات آمیخته سهامی و یا غیر سهامی، موسسات نسبی، موسسات تضامنی، موسسات تعاونی ساخت و مصرف و موسسات مدنی من جمله موسسات با مسئولیت محدود، موسسات غیر تجاری نظیر شرکت های آموزشی، شرکت های فرهنگی و سازمان های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و کلیه موسسات خصوصی و دولتی . شناسه ملی موسسات برای کلیه موارد ذکر شده گزارش می شود و برای تمامی آنها متمایز است که سرانجام این کد ملی منحصر به فرد بوده و مخصوص هر کدام از این موسسات در نهاد ثبت اسناد و ثبت موسسات وجود دارد. در حقیقت وظیفه شناسه موسسات همانند شناسنامه برای اشخاص می باشد و شناسه ملی موسسات هم شماره شناسنامه می باشد که ویژه موسسات می باشد. چرا که این کد از موقعی که موسسه در سازمان ثبت موسسات به ثبت می رسد به آن تخصیص داده می شود و تا موقعی که موسسه تعطیل شود این کد به آن موسسه تعلق دارد.

تفاوت شناسه ملی و کد اقتصادی در چیست؟

کد اقتصادی معمولا برای افراد حقیقی و حقوقی که به ساخت محصولات یا عرضه خدمات می پردازند تخصیص یافته است. این شناسه برای شناخت فرد، موسسه در بخش مالیاتی به کار برده می شود و کلیه موسسات ثبت شده ناچار به دریافت این شناسه می باشند. هر موسسه پس از اینکه به ثبت رسید و تبلیغ تکوین آن در روزنامه های قانونی و رسمی چاپ شد بایستی در مدت زمان حدود ۲ ماه در سازمان مالیات حیطه ای که به نشانی موسسه مربوط است تشکیل پرونده داده و نسبت به دریافت این کد مبادرت نماید.

ولی شناسه ملی بر اساس اساسنامه به تمامی افراد حقوقی ایرانی که یک شماره است و به وسیله مراکز به آنها تخصیص داده می شود و در حقیقت موسسات و افراد حقوقی را با آن عدد شناسایی می شوند. کلیه افراد حقوقی همانند موسسات تجاری و شرکت های غیر تجاری ، شهرداری ها، مدارس،بانک ها، ادارات و شرکت های خصوصی برای شناسایی هویت خویش محتاج اخذ شناسه ملی می باشند.

تفاوت های کد اقتصادی با شناسه ملی

کد اقتصادی نیز یک کد الزامی برای شناخت و معرفی مودیان مالیاتی است. عدم اخذ این کد احتمال به کارگیری از سرویس های مالیاتی، سند تسویه حساب بدهی مالیاتی، بخشودگی های مالیاتی و غیره را مقدور نخواهد نمود. در این صورت حتی شرکت های غیر انتفاعی هم برای اخذ بخشودگی های مالیاتی مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشند.

عدم دریافت این کد و اعمال فعالیت های تجاری قابل پیگیری به وسیله اداره امور مالیاتی به عنوان مثال داد و ستد های تجاری با واحد دولتی، احتمال عرضه بیانیه مالیاتی از طرف مودی وجود نداشته و لذا  اداره امور مالیاتی  نسبت به ساماندهی مالیاتی بر حسب معلومات اکتسابی مبادرت خواهند نمود.  این گونه مالیات همواره از مالیات مربوطه بیشتر و به تولید ضرر و زیان مالی بسیار برای عرضه دهنده فاکتور بدون کد اقتصادی منتهی خواهد شد.