ماده 149 قانون استهلاک مالیات‌های مستقیم درباره چیست؟
ماده 149 قانون استهلاک مالیات‌های مستقیم درباره چیست؟

ماده 149 قانون استهلاک مالیات‌های مستقیم درباره چیست؟، در این مقاله ما می خواهیم ماده 149 قانون استهلاک مالیت های مستقیم را مورد بررسی قرار دهیم. برای اطلاع از موضوع این ماده و جزئیات آن پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه کنید. با ما همراه باشید.

ماده 149 قانون استهلاک مالیات‌های مستقیم درباره چیست؟

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود جدید ماده ۱۴۹ ق.م.م

همانطور که می‌دانید تا انتهای سال 94 برای محاسبه استهلاک دارایی‌های ثابت از قانون 150 و 151 ق.م.م استفاده می‌­شد اما به موجب بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ استهلاک دارایی‌ها مشهود و نامشهود جدید ماده 149 ق.م.م لازم است روش محاسبه برخی دارایی‌ها تغییر کند.

این بخشنامه در تاریخ 05/11/1395 به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شد که از ابتدای سال 1395 لازم الاجراست.

این بخشنامه شامل دو بخش است:

  • مقررات و روش‌های محاسبه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
  • جدول استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود

با مطالعه جدول مالیاتی قانون 149 ق.م.م و مقایسه آن با جدول 151 ق.م.م متوجه خواهید شد که تغییرات اساسی در روش و نرخ محاسبه استهلاک دارایی‌ها ایجاد شده است.

در جدول 151 ق.م.م 38 گروه دارایی وجود داشت که در جدول 149 ق.م.م دارایی‌ها با یکدیگر ادغام شدند و به 25 گروه کلی دسته بندی شدند. برای مثال میتوان به ادغام شدن گروه صنایع حمل و نقل با گروه وسایل نقلیه اشاره کرد.

با توجه به تغییرات ایجاد شده در جدول 149 ق.م.م چهار تغییر به شرح زیر خواهیم داشت:

تغییر از روش نزولی به روش مستقیم

در این حالت مانده مستهلک نشده طی باقیمانده عمر مفید دارایی (عمر مفید دارایی طبق جدول جدید منهای مدت مستهلک شده دارایی)، مستهلک خواهد شد. در صورتیکه عمر مفید موضوع جدول 149 کمتر از مدت مستهلک شده دارایی باشد، مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود. (بند الف ماده 11 بخشنامه مذکور)

تغییر از روش مستقیم به روش نزولی

در این حالت مانده مستهلک نشده، طبق نرخ جدید مستهلک خواهد شد. (بند ب ماده 11 بخشنامه مذکور)

تغییر مدت زمان عمر مفید دارایی در روش مستقیم

در این حالت روش محاسبه استهلاک دارایی در هر دو جدول مستقیم است و تنها عمر مفید دارایی در جدول 149 کمتر یا بیشتر از عمر مفید دارایی در جدول 151 است. در این حالت نیز مانده مستهلک نشده طی باقیمانده عمر مفید دارایی، مستهلک خواهد شد.

تغییر نرخ مستهلک شدن دارایی در روش نزولی

در این حالت روش محاسبه استهلاک دارایی در هر دو جدول نزولی است و تنها نرخ در جدول 149 با نرخ جدول 151 متفاوت است، در این حالت نیز مانده مستهلک نشده، طبق نرخ جدید مستهلک خواهد شد.

در سیستم دارایی ثابت سپیدار به منظور اعمال بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود جدید ماده ۱۴۹ ق.م.م، کافیست در فرم، تغییر نرخ و روش دارایی خود را انتخاب کنید و روش جدید را طبق جدول 149 ق.م.م انتخاب نمایید؛ تا سیستم به صورت خودکار تمامی بندهای قانون مذکور را اجرا کند و محاسبه استهلاک را به نرخ و روش جدید انجام دهد.