اصول اولیه علم حسابداری چیست ؟ ، حسابداری در واقع یک سیستم اطلاعاتی می باشد که با درست کردن اطلاعات کمک می‌کند تا سرمایه گذارها ، اعتبار دهندگان ، مدیران و دولت در برابر مشکلات اقتصادی بهتر تصمیم گیری نمایند .

به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند ، دوست دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتیجه عملیات آن شرکت در سال های قبل را بداند . موضوع هایی که به شکل گزارش‌های مالی به وسیله ی حسابداران تهیه می‌شود . حسابداری به دلیل جوابگویی به احتیاج های انسان پدید آمده است به همین علت است که با گذشت زمان و به موازات بیشتر شدن فعالیت‌های اقتصادی و بیشتر شدن پیچیدگی آن ، هدف‌ها و راه ‌های حسابداری برای جوابگویی به احتیاج های اطلاعاتی ، پیشرفت یافته است چرا که افراد ، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم گیری درباره ی توزیع مناسب منابع مالی احتیاج به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به کمک حسابداری می‌توان بدست آورد . از طرف دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از موارد مهم در عملیات رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه ، تا جایی که امکان دارد سعی کنید منبع های مالی خود را به طرفی ببرند که کم ترین ریسک و بیشترین بازده را دارا باشد . یعنی پیگیر برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود . این در صورتی می باشد که یکی از مبانی مهم برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، به کارگیری از اطلاعات تولید شده به وسیله ی سیستم حسابداری می باشد .
به زبانی ساده حسابداری یک زبان می باشد . زبانی که درباره ی موقعیت های مالی یک سازمان اطلاعاتی را کسب می کند . اگر یادگیری حسابداری را شروع کردید درحقیقت شروع به آموختن این زبان کردید . با یاد گرفتن زبان حسابداری می‌توانید عملیات مالی هر نوع سازمانی را بفهمید و با آن ارتباط برقرار کنید ؛ زیرا اطلاعات قابل نیاز بیشتر سازمان‌ها خیلی به هم شباهت دارند و می‌ شود آن ها را در سه دسته‌ ی اصلی طبقه‌بندی کرد: اطلاعات عملیاتی ، اطلاعات حسابداری مالی و اطلاعات حسابداری مدیریتی

این دسته دارای اطلاعاتی است که به شکل روزانه مورد استفاده قرار می گیرد تا یک سازمان بتواند کسب ‌و کار خود را هدایت نماید . برای نمونه حقوق کارمندان باید بپردازد . فروش‌ها باید ثبت بشوند . مبلغ های بدهی به سازمان‌ها و شخص های دیگر باید نگهداری بشوند . پول‌های سازمان باید در کنترل باشند . بدهی‌های مشتریان به سازمان باید رسیدگی شوند و صورت دارایی‌ها باید شرح داده شوند . فهرست این گونه از فعالیت‌ها بسیار طولانی است . اطلاعات عملیاتی بیشترین حجم اطلاعات حسابداری را به خود اختصاص می‌دهند و مبنای دو دسته‌ی دیگر اطلاعات حسابداری را به دست می آورد .
این اطلاعات را مدیران ، سهامداران سازمان ، بانک‌ها ، بستانکاران ، دولت ، بیشتر مردم و… به کار می برند تا درباره‌ی سازمان و عملکرد آن تصمیم بگیرند . سهامداران می‌خواهند ارزش سرمایه‌گذاری خود را بدانند تا برای خرید یا فروش سهم هایشان تصمیم گیری کنند .