آشنایی با مالیات بر درآمدهای اتفاقی
آشنایی با مالیات بر درآمدهای اتفاقی

آشنایی با مالیات بر درآمدهای اتفاقی، مالیات بر درآمدهای اتفاقی (Capital Gains Tax) یکی از موضوعات پربحث و جنجال در حوزه مالیاتی است. در این مقاله به مفهوم و عملکرد این نوع مالیات پرداخته و بررسی می کنیم که چگونه مالیات بر درآمدهای اتفاقی در کشورهای مختلف اجرا می شود و اثرات آن را بر اقتصاد و جامعه بررسی می کنیم.

مالیات بر درآمد اتفاقی

درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م می گردد(ماده ۱۱۹ ق.م.م)

درآمد مشمول مالیات اتفاقی

درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارتست از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی‌که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات تقدیم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴ق. م. م) برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت (ماده ۱۲۰ ق.م.م)

تبصره: در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردیکه مشمول ماده ۶۳ ق.م.م است درآمد مشمول مالیات عبارتست از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

وظایف مؤدیان مشمول مالیات در آمد اتفاقی

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع ماده (۱۲۳ق.م.م) تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل در آمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازد . در صورتی‌که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود (ماده ۱۲۶ ق.م.م)

در آمدهایی که مشمول مالیات اتفاقی نمی گردد

  1. کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی پس از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
  2. وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه.
  3. جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید (ماده ۱۲۷ ق.م.م)

چگونگی رسیدگی به مالیات درآمد اتفاقی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد بعنوان پیش پرداخت مالیات آن‌ها منظور خواهد شد. ( ماده 128 ق.م.م)