شبکه انديشمندان قم
 
 

 

  3رکورد در مدت زمان 0.281ثانیه
  جستجو برای :
  را به خاک و خون می کشند و به هیچ سازمان و نهادی هم پاسخگو نیستند، باید توان و قدرت دفاعی را افزایش توان دفاعی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند توان در بخش های دفاعی در برابر حمله شیمیایی اشکالی ندارد.رهبر انقلاب اسلامی گفتند
  مجلس ششم در خرداد سال 1379 پس از تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص عدم ابطال انتخابات شهر تهران فعالیت بررسی بازیگران در مجلس ششم (2) جمهوری اسلامی، 13/3/1380 [16]. مشروح مذاکرات مجلس دورهی ششم، جلسهی 332 [17]. مشروح مذاکرات مجلس دورهی ششم
  انسجام اسلامی حج بپردازیم. در ابتدا تعریفی از انسجام اسلامی ارائه داده و سپس به عناصر وحدت آمیز حج اشاره خواهد شد. اسلام و تبادل نظر در این خصوص است». بیانات فوق چکامه ای از سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب
  • تعداد رکوردها : 3